Ticket to Ride New York Ticket to Ride New York

Games History

Game history for Chinetter
Game: 

Games History
[Last 15 days] | [2017 (451)] | [2016 (29)] 
Date Chinetter's score Other players and scores Variant Rated Game
05/20/2018 124 Bonbon7777(126) - Arcana 1(179) - santihunt(124) e2 x
05/16/2018 119 Bonbon7777(129) - ITA_iseltwald(126) - Caroline1957(132) e2 x
05/14/2018 123 Bonbon7777(113) - Mason Boy(159) - Jay1979(118) e2 x
05/14/2018 159 Bonbon7777(85) - Pennsy777(109) - tiukkis(93) e2 x
05/13/2018 155 LilithDeandra(161) - Suzanne83(140) - spunky k(148) e2 x
05/13/2018 143 lilleskov76(116) - Bonbon7777(147) - AndrewWiggen(97) e2 x
05/11/2018 159 Bonbon7777(114) - Kjetil70(82) - whitey359(129) e2 x
05/10/2018 133 Bonbon7777(114) - Shonda(138) - Marit1(136) e2 x
05/10/2018 149 Bonbon7777(145) - LyssaRose(120) - Jay1979(158) e2 x
05/09/2018 174 Bonbon7777(145) - raman(120) - CastleLeoch(153) e2 x
05/09/2018 132 Bonbon7777(114) - raman(113) - PPeterson(115) e2 x
05/08/2018 148 Bonbon7777(108) - nanny(143) - Yo5emite 5am(124) e2 x
05/08/2018 116 Yo5emite 5am(121) - nanny(133) - NocnyKomar(131) e2 x
05/08/2018 159 LilithDeandra(163) - LyssaRose(91) - somen(120) e2 x
05/08/2018 107 Bonbon7777(132) - mitchhersey(159) - LyssaRose(73) e2 x
05/08/2018 124 Bonbon7777(158) - player1964497(133) - Krom the Builder(101) e2 x
05/07/2018 181 Bonbon7777(142) - Yo5emite 5am(147) - stoppok(104) e2 x
05/07/2018 128 Eylauer(144) e2 x
05/06/2018 109 Bonbon7777(140) - rachelarcham(154) - raman(118) e2 x
05/06/2018 136 VeloMundo(147) - Bonbon7777(141) - Marit1(128) e2 x
Pages (11): [1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  » ]