Ticket to Ride Europe 15<sup>th</sup> Anniversary Ticket to Ride Europe 15<sup>th</sup> Anniversary

Games History

Game history for SantoLuzbel
Game: 

Games History
[Last 15 days] | [2016 (35)] 
Date SantoLuzbel's score Other players and scores Variant Rated Game
12/25/2016 75 Carmen_M(142) nc x
12/19/2016 32 blanche14(132) nc x
12/01/2016 89 herooftime(185) nc x
11/25/2016 105 Dranella(174) nc x
11/21/2016 109 tdot(132) nc x
11/20/2016 99 DrG9(169) nc x
11/20/2016 117 Sn0405(46) nc x
11/17/2016 119 DearRosemary(160) nc x
11/14/2016 102 kaiman_98(168) nc x
11/14/2016 41 stephanie_rene(137) nc x
11/13/2016 88 Carrie75(89) - ajmcch(107) nc x
11/10/2016 14 mayaqmadams(146) nc x
11/07/2016 119 mushyriver(110) nc x
11/04/2016 129 Jicydi(102) - schrammrn(112) nc x
11/04/2016 55 jbowler(126) nc x
11/01/2016 158 ARLycan(77) nc x
11/01/2016 54 Francis SchnocK(134) nc x
10/27/2016 102 Sunniest(114) - Mamiclo(0) nc x
10/21/2016 75 Francis SchnocK(137) nc x
10/18/2016 121 ajmcch(138) nc x
Pages (2): [1  2  >  » ]