Ticket to Ride Play Pink Ticket to Ride Play Pink

Games History

Game history for Crocmitou2
Game: 

Games History
[Last 15 days] | [2020 (859)] | [2019 (1564)] | [2018 (2067)] | [2017 (1807)] | [2016 (890)] | [2015 (17)] 
Date Crocmitou2's score Other players and scores Variant Rated Game
12/28/2015 126 Misa.1953(153) eu x
12/25/2015 153 Opilichen(120) eu x
12/25/2015 151 Gemdentinc(115) eu x
12/25/2015 84 Piri-Reetu(116) eu x
12/22/2015 116 saintpierre(130) eu x
12/22/2015 111 TI-NA(128) eu x
12/22/2015 119 Luwiha(145) eu x
12/22/2015 141 Neptune52(52) eu x
12/21/2015 55 freedquilts(0) eu x
12/21/2015 142 Matt3925(106) eu
12/21/2015 155 wztester1(107) eu x
12/17/2015 123 Mill.Zhou(84) eu
12/15/2015 121 eb7470(126) eu
12/14/2015 115 Buffert(116) eu
12/14/2015 157 linos76(122) eu
12/12/2015 138 TI-NA(140) eu
12/11/2015 144 player1720570(160) eu