Ticket to Ride Track Switcher Ticket to Ride Track Switcher

Games History

Game history for y gynulleidfa
Game: 

Games History
[Last 15 days] | [2020 (5)] | [2019 (21)] | [2018 (21)] | [2017 (35)] | [2016 (179)] | [2015 (79)] | [2014 (259)] | [2013 (2)] | [2012 (394)] | [2011 (335)] | [2010 (1212)] | [2009 (628)] 
Date y gynulleidfa's score Other players and scores Variant Rated Game
12/30/2009 104 DumbBot(119) eu
12/28/2009 137 DirectBot(95) eu
12/24/2009 132 DirectBot(132) eu
12/23/2009 134 NebulousBot(119) eu
12/22/2009 138 billylebaladin(140) eu x
11/11/2009 131 Hourrapapa(68) eu x
11/11/2009 116 fehe(135) eu x
11/11/2009 159 sossix(91) eu x
11/11/2009 142 Bubbsy(147) eu x
11/09/2009 126 Muddi123(99) eu x
11/09/2009 78 COgirl(121) eu x
11/09/2009 128 Java Express(146) eu x
11/06/2009 142 Luwiha(133) eu x
11/06/2009 137 Purpur(113) eu x
11/06/2009 145 Truckerteller(105) eu x
11/06/2009 162 Esther Mo(131) eu x
11/05/2009 148 *player578745(93) eu x
11/05/2009 151 sulkanen(122) eu x
11/05/2009 147 Ellyth(135) eu x
11/05/2009 113 crevet(176) eu x
Pages (32): [1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >  » ]