Small World of Warcraft - Available now! Small World of Warcraft - Available now!

Games History

Game history for y gynulleidfa
Game: 

Games History
[Last 15 days] | [2020 (5)] | [2019 (21)] | [2018 (21)] | [2017 (35)] | [2016 (179)] | [2015 (79)] | [2014 (259)] | [2013 (2)] | [2012 (394)] | [2011 (335)] | [2010 (1212)] | [2009 (628)] 
Date y gynulleidfa's score Other players and scores Variant Rated Game
03/14/2012 121 dernasenach(160) eu x
03/13/2012 106 Fitz-carraldo(127) eu x
03/12/2012 135 ticket to fun(98) eu x
03/02/2012 114 CHAT1(139) eu x
03/02/2012 128 scblue(133) eu x
03/01/2012 122 *player616829(144) eu x
03/01/2012 116 hiropopo(148) eu x
03/01/2012 135 Muddi123(131) eu x
02/29/2012 112 mickie(137) eu x
02/27/2012 112 cerisette(131) eu x
02/27/2012 145 cchilt(94) eu x
02/27/2012 164 player958777(136) eu x
02/24/2012 137 hachetoidela(143) eu x
02/24/2012 129 thetaxman(159) eu x
02/23/2012 106 Pirlouit9(115) eu x
02/23/2012 105 JPQueen(142) eu x
02/22/2012 128 birdieken(132) eu x
02/22/2012 135 adnil1(139) eu x
02/21/2012 164 yanounette(143) eu x
02/21/2012 127 *player996447(129) eu x
Pages (20): [ «  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  » ]