Ticket to Ride San Francisco Ticket to Ride San Francisco

Games History

Game history for emilier
Game: 

Games History
[Last 15 days] | [2023 (11)] | [2022 (5)] | [2021 (1)] | [2020 (9)] | [2011 (4)] 
Date emilier's score Other players and scores Variant Rated Game
12/15/2011 96 NebulousBot(80) eu
12/15/2011 133 NebulousBot(78) - DirectBot(55) eu
12/15/2011 107 Mario_Thomas(129) eu
12/15/2011 130 Luwiha(121) eu x