Les Aventuriers du Rail – Play Pink Les Aventuriers du Rail – Play Pink

Historique des parties

Historique des parties pour Chessington
Jeu: 

Historique des parties
[15 derniers jours] | [2021 (677)] | [2020 (135)] 
Date score de Chessington Autres joueurs et scores Variante Partie classée
28/11/2021 127 mommyhoffer(144) nc x
28/11/2021 78 pditom(111) nc x
28/11/2021 134 Seco-Chile(119) nc x
28/11/2021 153 nasty_lm(125) nc x
28/11/2021 122 kattro(112) nc x
28/11/2021 115 leotjo(139) - Magnolita(114) nc x
28/11/2021 65 Fiti(138) nc x
28/11/2021 95 lilli Rose(118) - samc1214(131) nc x
28/11/2021 88 Cinque(160) - guadavoie(85) nc x
27/11/2021 134 Elikiel(134) - Olka_mk(121) nc x
27/11/2021 129 Danielle2204(94) - tomo30v2(80) nc x
27/11/2021 109 karisha_28(159) nc x
27/11/2021 115 eliasfam(166) nc x
27/11/2021 133 Rafaello76(169) nc x
27/11/2021 99 manurv(127) nc x
26/11/2021 135 KiwiZwerg(129) nc x
25/11/2021 131 railnomad(97) nc x
25/11/2021 125 wilcovanwamel(104) nc x
25/11/2021 144 DidoKara(145) - aelf11(63) nc x
24/11/2021 127 Fabbie(110) nc x
Pages (4): [1  2  3  4  >  » ]