Les Aventuriers du Rail – Play Pink Les Aventuriers du Rail – Play Pink

Historique des parties

Historique des parties pour jocyjosse
Jeu: 

Historique des parties
[15 derniers jours] | [2014 (16)] | [2013 (152)] 
Date score de jocyjosse Autres joueurs et scores Variante Partie classée
02/05/2014 95 sarakot(133) eu x
24/03/2014 135 sarakot(114) eu x
21/03/2014 91 sarakot(155) eu x
18/02/2014 128 stamper(100) eu x
18/02/2014 46 yuhy(130) eu x
18/02/2014 126 Mopsy(118) eu x
18/02/2014 104 Mopsy(118) eu x
16/02/2014 118 TGVite(142) eu x
16/02/2014 117 iPikachy(150) eu x
11/02/2014 135 Zorquieaux1(129) eu x
11/02/2014 143 scmiles80(130) eu x
28/01/2014 124 Mopsy(141) eu x
28/01/2014 53 65twinsfan(118) eu x
19/01/2014 152 saoreire1(145) eu x
13/01/2014 148 marylouwhoooo(121) eu x
07/01/2014 128 Mopsy(115) eu x