Small World of Warcraft - Available now! Small World of Warcraft - Available now!

15082U  The last line of defence
May 25, 1940 - May 28, 1940
Western Front
The massacre at Vynckt
By: Burdie Smith - Last update: 07/16/2014

There are problems with this scenario: it cannot be set-up using the standard terrain tiles of Memoir '44 and the selected extensions. There are too many terrains of one or more types. Please contact the author.

Historical Background:
As the German Army continued to advance west, the village of Vinkt became an important target, as it lay both on the road south from Gent to Lille, and astride the Schipdonk Canal that blocked the German advance to the west. This Canal was being guarded by the 1st Belgian Division of Chasseurs Ardennais. The Belgian command decided not to destroy but to guard the bridges, so as to help as many British stragglers as possible on their way west, and as many Belgian refugees as possible on their way south. The Chasseurs Ardennais managed to continue to harass the German positions with great precision. The German 225th Division, consisting mostly of badly trained soldiers from Itzehoe in the North of the Hamburg area, found it impossible to cross the river. They then took 140 civilians hostage and used them as human shields. The German frustration of the delay and the high number of their own casualties ended in a massacre at Vinckt. Most sources claim between 86 and 140 victims, 86 being the total number of executed victims.

Door het verder doortrekken van het Duitse leger werd het dorpje Vinckt een belangrijk doelwit. Het lag immers op de weg tussen Gent en Rijsel alsook naast het schipdonck Kanaal dat de Duiste westelijke opmars verstoorde. Dit kanaal werd verdedigd door de 1ste Belgische divisie van Ardeense Jagers. Het Belgisch commando besliste om de bruggen over het kanaal niet te vernietigen maar wel te verdedigen om zoveel mogelijk Britten en Belgische vluchtelingen de kans te geven het kanaal over te steken. De Ardeense Jagers slaagden erin, voortdurend de Duitse posities met een grote precisie te bestoken. De Duitse 225ste divisie, bestaande uit merendeel slecht getrainde soldaten van Itzehoe uit het noorden van Hamburg, slaagden er niet in de rivier over te steken. Hieropvolgend werden 140 burgers gevangen genomen om hen te gebruiken als menselijk schild. De Duitse frustratie ontstaan uit de opgelopen vertraging alsook het hoge aantal eigen slachtoffers, eindigde in een bloedbad te Vinckt. De meeste bronnen spreken van 86 tot 140 slachtoffers, waarvan 86 geëxecuteerde slachtoffers.

Briefing:
My description

Conditions of Victory:
My victory conditions

Special Rules:
My rules

Warning:
Please note that this scenario was not approved by Richard Borg or Days of Wonder, so you have to check yourself about playability, potential gaming issues, etc.

Set-up Order
1
7
8
7
11
2
1
1
5