Ticket to Ride France Ticket to Ride France

Magyar támadás Dél-Erdély ellen - September 05, 1944 - October 06, 1944

Csatatér Magyarország
Eastern Front By: nemesszili - Last update: 11/29/2009
Axis Player: Allied Player:
x5 x6 x2 x6
first You play first    


Historical Background:
A román átállást követ?en a szovjet er?knek megnyílt egy jó lehet?ség arra, hoyg megkerüljék az Árpád-vonalat. A vonal majdnem egy tökéletes védelmi állasnak bizonyult, ha a Déli-Kárpátok hágói is magyar kézen lettek volna, akkor a szovjetek legkevesebb fél évig itt rostokoltak volna.

A 2. magyar hadsereg is megalakult id?közben, azzal a feladattal, hogy szerezze meg a Dél-Erdélyi hágókat, vagy rosszabb esetben a Maroson építsen ki egy védvonalat.

A 2. hadsereg összetétele: 2., 7. és 9. póthadosztály, 9.
határvadászdandár, 2. páncéloshadosztály, 25. gyaloghadosztály, 1. és 2. hegyi pótdandár, 10. rohamtüzérosztály és a Székely Határvédelmi Er?k 30 zászlóalja. A magyar er?kkel szemben 113.759 román katona állt ki, de beérkez?ben voltak a szovjet er?k is. Míg a szovjetek beérkeztek, addig a magyarok teljes el?nyt élveztek, elfoglalták Tordát és Aranyosgyérest, majd kitartottak addig, míg a szovjetek nyugatról bekerítéssel nem fenyegettek.

Tordánál a német-magyar véder? sokáig kitartott, a szovjet-román er?k nem tudtak áttörni a nehéz terep miatt, mely a véd?knek kedvezett.

A Kárpátokban a székelyek támadást támadás után vertek vissza, majd parancsot kaptak a visszavonulásra. De tudtaák, hogy hamarosan saját házuk portája is veszélybe kerül, így visszavonulás helyett hazamentek.

Briefing:
Magyarok: 5 parancskártya
Te kezdesz.

Szovjetek és románok:
2 parancskártya. Az els?, második, negyedik és ötödik körök után egy helyett húzz két parancskártyát (az els? kett? eset a meglepetésb?l való kilábalás miatt, a második kett? pedig a szovjet segitség megérkezése miatt).

Conditions of Victory:
6 kitüntetés

Gyulafehérvár és Segesvár kitüntetés-hexák a magyar játekos számára. Ha az egység elmozdul, a kitüntetés visszakerül a táblára.

Marosvásárhely és Székelyudvarhely kitüntetés-hexák a szovjet játékos számára. Ha az egység elmozdul, a kitüntetés visszakerül a táblára.

Special Rules:
A 25. gyaloghadosztály figyelmen kivül hagyhatja az els? ellene dobott zászlót (ha erd?ben vagy sövényesben van, akkor a másodikat is). Ha megtámadják és nem is pusztul el, valamint vissza se kell vonulnia, visszal? az ?t megtámadó ellenséges egységre 1 kockával, függetlenül a terept?l.

A 2. páncéloshadosztály (az egyetlen tengelyhatalmi páncéloscsapat) figyelmen kivül hagyhatja az els? ellene dobott zászlót (ha erd?ben vagy sövényesben van, akkor a másodikat is). Ha megtámadják és nem is pusztul el, valamint vissza se kell vonulnia, visszal? az ?t megtámadó ellenséges egységre 1 kockával, függetlenül a terept?l.

A lovas egységekre a szabályokat lásd az Eastern Frontban.

A szovjet er?k csak a 4. kört?l mozoghatnak.

Minden dobott zászló a román egységek ellen 2 zászlót ér, mert jelenleg a román csapatoknak alacsony a moráljuk.

Nehéz a terep: mindig, mikor egy egység egy dombra mozdul, meg kell állnia, de még támadhat.

A kolozsvári, székelyudvarhelyi és a kárpátoki gyalogosoknak csak 3 figurája van.

Scenario Bibliography:

Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban

A küldetést Murvai Róbert Dávid készítette

Warning:
Please note that this scenario was not approved by Richard Borg or Days of Wonder, so you have to check yourself about playability, potential gaming issues, etc.

Set-up Order
17
1
4
8
9
5
6
3
5
2
2
1